Motion från Hugo Grimlund till Stockholms Stadsfullmäktige rörande den högre flickundervisningens rationella ordnande

Flickskolorna som privatskolor i Stockholm. Önskan om kommunala flickskolor även i Stockholm. Förslag om sammanslagning av läroverk.

Datum1934-12-02
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/867
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/F1:5
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48

Flickskolornas utveckling och avveckling - tidsdokument