Om de Danska folkhögskolorna jemförda med de Svenska högre folkskolorna

Herman Odhners samling

Datum1867-12 -- 1868-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/1181
ArchiveSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive Link19
Archive OwnerSvenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48