Gösta Lirén om facklärarnas historia

Intervju med Gösta Lirén om hans bok om facklärarna och deras organisationers historia: "Facklärarnas i skolans occh arbetsmarknadens perspektiv".

Datum1985-12 -- 1986-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/1259
ArchiveSvenska Facklärarförbundet SFL
Archive Link14/B9:19
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48