Sammanfattning av SL:s remissyttrande rörande SIA-förslaget

Remissyttrande ställt till Utbildningsdepartementet 1975 angående Skolans inre arbete (SIA)-förslaget.

Datum1975-03-20
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/1337
ArchiveSveriges Lärarförbund SL
Archive Link67/B8A:3
Archive OwnerLärarförbundet
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48