Sveriges Lärarförbund och kommunaliseringen

Ur "Sveriges lärarförbund 1967-1990" av Karin Johansson och Ulf Fredriksson. Utgiven på Lärarförbundet/Lärarförlaget, 1993.

Datum1992-12 -- 1993-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/441
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48