LR och kommunaliseringen

"Avreglering, decentralisering och kommunalisering" Kapitel ur boken "Lärarnas Riksförbund 1884-2000: ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv" av Torbjörn Carle, Sven Kinnander och Sven Salin (2000).

Datum1999-12 -- 2000-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/470
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48