"Gymnasieskolans reformering en lång och snårig resa från 1976 in på 1990-talet"

Utdrag ur boken "Ett förbund på frammarsch : Svenska facklärarförbundets historia 1975-1990" av Lars-Erik Klason. Utgiven på Lärarförbundets förlag, 2007.

Datum2006-12 -- 2007-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/530
Archive Link
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48