Protokoll hållet vid Svenska Läraresällskapets styrelse juni 1884

Protokoll där ordförande, skattmästare och sekreterare utses.

Datum1884-06-18
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/899
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/A1:2
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48