Protokoll hållet vid Svenska Läraresällskapets styrelse augusti 1885

Bl.a. avhandlas frågan om "försöksläroverk".

Datum1885-08-16
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/901
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687/A1:2
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48