"Alltför många av förslagen oprövade i verkligheten"

Sammanfattande artikel av Lärarnas riksförbunds (LR) remissyttrande angående SIA

Datum1974-12 -- 1975-12
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/921
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48