"Sämre anställningstrygghet - risk med SIA:s friare resursanvändning"

Debattartikel i Skolvärlden 1974 angående SIA-förslag till ny fördelning av statsbidraget till kommunerna i fråga om lärarlönerna.

Datum1974-10-17
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/942
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48