"Lärarna kommunaliserade efter sex timmars debatt" 1989

Om beslutet om en kommunalisering av lärarna. Kommunaliseringen kom att gälla ifrån den 1 januari 1991.

Datum1989-12-14
LicenseReserved
Digital sourcewww.lararnashistoria.se/node/960
ArchiveLärarnas Riksförbund LR
Archive Link687
Archive OwnerLärarnas Riksförbund LR
Archive InstTAM-Arkiv

Published by TAM-Arkiv 2013-12-19 11:48