Sammanfattning av SL:s remissyttrande rörande SIA-förslaget

Remissyttrande ställt till Utbildningsdepartementet 1975 angående Skolans inre arbete (SIA)-förslaget.

Preview of file wSL_0034.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/02087df7-f37d-4de1-9bb9-93b5b2ff1263 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia