"Alltför många av förslagen oprövade i verkligheten"

Sammanfattande artikel av Lärarnas riksförbunds (LR) remissyttrande angående SIA

Preview of file wLR_0056.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/b355daa1-94ce-499d-bbb5-201797ec4937 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia