"Sämre anställningstrygghet - risk med SIA:s friare resursanvändning"

Debattartikel i Skolvärlden 1974 angående SIA-förslag till ny fördelning av statsbidraget till kommunerna i fråga om lärarlönerna.

Preview of file wLR_0077.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/7f6b9808-f11b-496d-8fbc-986d01bbfa62 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia