Svar ang. Ni-reformen från Läroverkslärarnes Riksförbunds lokalavdelningar

Ni-frågan 1933, inkomna svarscirkulär från lokalavd.

Preview of file wLR_0096_0.pdf at http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/1143603e-2642-4ac9-83da-c8324e06ee59 with style preview is not available.

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia