1936-1945

1936 Riksdagsbeslut om 7-årig obligatorisk folkskola. Genomförandet skulle ske 1937 till 1949.   Annons för fortbildning av folkskollärare hos Hermods: http://lararnashistoria.se/node/249?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640   1937 Manliga och kvinnliga folkskollärare får likalön (småskollärarnas lön för låg för en man) Manliga folkskollärare argumenterar emot likalön: http://lararnashistoria.se/node/108?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640   ”Motiverar vårt arbete lika lön?”, lärarinnornas replik: http://lararnashistoria.se/node/107?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640   1940 1940 års…